Strona a-on.pl nie jest już dostępna. Prosimy o przejście na stronę aon.design.

Branża IT

Product design

Product design wpisuje się w obszar branży IT (ang. information technology), zajmującej się przetwarzaniem informacji. Na czym on jednak polega?

Sam product design to składający się z wielu czynników proces, którego efektem końcowym jest wytworzenie takiego produktu, który będzie spełniał wszystkie wymogi użytkownika, klienta oraz wymogi technologiczne.

Etapy tworzenia produktu

Pierwszym etapem procesu tworzenia jest oczywiście research, czyli rozeznanie się w potrzebach użytkownika i klienta. Musimy dowiedzieć się, czego firma od nas oczekuje, aby móc spełnić jej wymagania.

Drugim krokiem zaraz po zebraniu potrzebnych informacji, jest znalezienie tzw. "złotego środka". Na tym etapie należy określić priorytety i stworzyć plan działania.

Po powstaniu konceptu rozpoczyna się proces produkcji, w którym zespół dyskutuje, szkicuje, krytykuje lub chwali pomysły i przygotowuje prototypy produktu.

Kolejny etap to programowanie i testowanie produktu, które z kolei przynosi cenny feedback, czyli informację zwrotną. Dzięki testom wiadomo jakie wady posiada produkt, co trzeba w nim zmienić, a co należy zostawić. Dlatego ostatnim krokiem jest analizowanie, poprawianie i wdrażanie rozszerzeń. To właśnie wyróżnia pracę product designera od innych podobnych stanowisk.

Product designer

Product designer jest stanowiskiem multidyscyplinarnym, które obejmuje cały proces tworzenia produktu opisany wyżej. Osoba zatrudniona jako twórca produktów, powinna być obecna przy całym procesie funkcjonowania produktu, od powstania do oddania go w ręce klienta.

Product designer musi umieć pogodzić cele użytkownika z wymaganiami biznesowymi, dobrać odpowiednie narzędzie badawcze do problemu oraz tworzyć rozwiązania od teorii do praktyki. Powinien umieć wyciągać wnioski i rozwijać swój produkt tak, aby spełniał wszystkie wymagania.